Un obiectiv al Strategiei de Dezvoltare Națională a României este creșterea capacității administrative și a calității serviciilor publice- ca măsură a eficienței guvernării și a calității politicilor publice.

Din acest punct de vedere, transparența este esențială pentru succesul ansamblului de reforme în sectorul public, politic, economic, social și pentru clădirea încrederii cetățenilor în administrația publică.

Un domeniu de intervenție este creșterea responsabilizării administrative prin dezvoltarea de metodologii și instrumente pentru îmbunătățirea infrastructurii, sistemelor și procedurilor interne luându-se în considerare opinia societății civile și a cetățenilor.

Cum?

 • implementarea unui sistem de management instituțional modern și inovativ
 • instituirea unor programe de formare/training a funcționarilor publici
 • aducerea deciziilor locale mai aproape de cetățean și implicarea comunității în luarea acestor decizii
 • îmbunătățirea timpului de răspuns și a serviciilor publice
 • monitorizarea și evaluarea sistemelor și procedurilor operaționale

Oportunitățile în această direcție de întărire a capacității administrative locale sunt:

 • accesarea fondurilor europene de dezvoltare PODCA și POC
 • conștientizarea partenerilor sociali și a societății civile în privința rolului pe care îl pot avea ca parteneri în buna guvernare
 • încheierea unor parteneriate cu mediul privat și cu sectorul IT&C
 • programe de acțiune comune
 • metodologii comune la nivelul UE
 • implementarea unor sisteme/soluții moderne de management instituțional
 • simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și administrașia locală prin tehnologie (digitalizare)
În România, simplificarea administrativă este influențată în primul rând de obiectivul de a îmbunătăți reglementările administrative din punctul de vedere al raportului cost-eficiență și de a îmbunătăți serviciile furnizate către cetățean.
În mod special, este nevoie de îmbunătățirea și dezvoltarea unor noi instrumente, mai ales instrumente bazate pe tehnologia informației , ceea ce permite posibilități fără precedent pentru a asigura o coerență și eficiență mai mare a interacțiunii dintre guvern, cetățeni și mediul de afaceri.
Birocrația excesivă aduce costuri suplimentare și descurajează inițiativele de inovare în domeniu, însă mai multe companii din mediul privat au reușit să dezvolte si să implementeze programe informatice moderne care au la bază transformarea digitală.
Până în anul 2020, administrația publică din România va parcurge o spirală a încrederii în raport cu societatea, în care beneficiarii se vor putea bucura de servicii publice integrate, oportune și de calitate, furnizate de către autorități și instituții publice proactive și receptive la schimbare.
Valorile care stau la baza dezvoltării unei asemenea administrații publice sunt transparența, profesionalismul, predictibilitatea și adecvarea la receptivitate- subsumate interesului public.
O administrație publică orientată spre beneficiarii de servicii publice înseamnă o interacțiune configurată sub formă de servicii electronice- disponibile oricând și accesibile de oriunde, pe canale multiple.
Astfel, centrarea administrației publice pe e-servicii sau servicii electronice va oferi autorităților și instituțiilor o bogată sursă de informații și un spațiu de analiză și experimentare pe soluții noi, care servesc îmbunătățirea continuă și sistematică a serviciilor.
Principiile generale în raport cu cetățenii sunt:
 • principiul transparenței
 • principiul participării
 • principiul echității
 • principiul egalității de șanse
 • principiul dezvoltării durabile

Principiile generale în raport cu propria activitate a administrației sunt:

 • principiul bunei guvernări
 • principiul responsabilității
 • principiul eficienței și eficacității
 • principiul stabilității și predictibilității
 • principiul proporționalității
 • principiul subsidiarității