Transparenţa urmăreşte în fapt asigurarea unui acces mai larg al cetăţenilor la informaţiile şi documentele aflate în posesia instituţiilor statului, participarea cetăţenilor la procesul decizional şi asigurarea legitimității, eficacităţii şi responsabilităţii administraţiei faţă de cetăţean, într-un sens mai larg se referă la accesul liber la informație de interes public și la posibilitatea de a fii implicat/consultat cu privire la adoptarea unor reglementări legislative.

Transparentizarea autorităţilor publice este un proces dinamic, în România transparența instituțională este reglementată de Legea 52/2003 care cuprinde prevederile legislației europene.

Relaţia dintre administraţie publică și cetăţeni a fost întotdeauna una destul de controversată, ambele părți având destul de multe lucruri de reproşat. În plus birocraţia excesivă, mersul greoi al procedurilor administrative, lipsa de profesionalism în relaţiile cu publicul, aglomeraţia, erorile umane, lipsa de informare în rândul publicului sunt în mare, problemele care intervin în aceasta relaţie administraţie-cetățeni.

Informaţia reprezintă baza democraţiei, iar democraţia ar fi de neconceput fără accesul liber al publicului la informaţii. Lipsa transparenţei în viaţa politică şi în actul de guvernare reprezintă unul dintre obstacolele cele mai greu de depăşit de către o societate democratică, în care cetăţenii să aibă încredere în oamenii politici şi în guvernanţi. De aceea, accesul neîngrădit al cetăţenilor la informaţia de interes public şi participarea lor la luarea deciziilor sunt considerate două dintre premisele cele mai importante ale unei guvernări democratice şi responsabile.

Transparenţa în administrația publică are rolul de a preveni acţiunile care ameninţă integritatea publică (acte de corupţie) şi de a evalua performanţa administraţiei publice locale (capacitatea administrativă).

Datorită schimbărilor tehnologice,economice, sociale și politice la nivel conceptual și global importanţa comunicării eficiente între cetățeni şi guvernanţi devine un factor mai mult decât esențial pentru consolidarea regimurilor democratice prin acceptarea unui nou tip de guvernare și anume așa-numita  „guvernare deschisă”.

Un factor cheie  în creșterea transparenței administrative este reprezentat de diminuarea birocraţiei și anume: simplificarea circuitelor documentelor; simplificarea procedurilor de emitere a avizelor/autorizațiilor/documentelor (de exemplu avize de urbanism, autorizații de construcție, cereri către alte servicii publice etc) și crearea unui oficiu/portal unic de primire a solicitărilor cetățeanului.

 

Datorită inovărilor în conceptul de smart city și a digitalizării ascendente din ultimii ani, inevitabil și administrația publică a fost luată în calcul privind tehnologizarea internă și a procedurilor.

O soluție smart, un portal online sau chiar site-ul Primăriei datorită digitizării pot funcţiona ca o interfaţă a administraţiei publice, facilitând accesul publicului la serviciile oferite şi informaţiile deţinute de către autoritatea publică. Cetăţenii pot beneficia de servicii, pot face sugestii  sau reclamații, pot depunde cereri și solicita documente şi, nu în ultimul rand, pot pune la dispoziţia administraţiei informaţii despre evenimentele comunităţii online fără a mai fii nevoie de deplasare și pierdere de timp valoros.

O parte din avantajele unei astfel de soluții inteligente sunt:

 • simplificarea procedurilor
 • reducerea biroctației
 • reducerea costurilor
 • modernizarea modului de interacțiune cu cetățenii
 • accesul la informații în timp real
 • posibilitatea cetățenilor de a solicita/depune/verifica documente online
 • siguranța și securitatea informațiilor salvate online
 • reducerea timpului alocat necesar unor taskuri zilnice
 • câstigul de timp
 • eficientizarea funcționarilor publici
 • profesionalizarea serviciilor publice

Utilizarea Internetului ca şi liant între comunitate şi administraţia publică reprezintă soluția de viitor ce va simplifica dialogul dintre cetăţean – instituţie publică, eliminând timpul petrecut la ghişeele diverselor departamente administrative.

Administraţiile moderne pun pe primul loc în obiectivele lor dezvoltarea serviciilor pentru cetăţeni, oferirea de informaţii de calitate, consistente şi actuale,  în forme cât mai prietenoase oricărui cetăţean, indiferent de nivelul lui de instruire, şi deopotrivă, crearea instrumentelor necesare participării active a oricărui cetăţean la deciziile administrative şi politice care îl privesc.

O astfel de soluție este CityManager– care revoluționează complet administrația publică și promovează conceptul de smartcity. Mai multe informații aici:  www.citymanager.online