Lună: decembrie 2017

Rezoluții smart pentru 2018

Amintim faptul că un oraş inteligent înseamnă o aşezare urbană care creează, cu ajutorul tehnologiei, oportunităţi pentru toată lumea – de la cetăţeni  și persoane fizice, până la companii, autorităţi şi instituţii publice sau private (spitale, şcoli, firme de transport , companii). Comunicarea dintre autorităţi şi cetăţeni reprezintă baza acestui ecosistem tehnologic şi astfel beneficiile pot aduce plus valoare în comunitate. Revenind la rezoluții pentru 2018, care sunt cele mai întâlnite rezoluții? să faci economii să ajuți pe alții să nu te mai stresezi să investești inteligent dezvoltare personală să te implici mai mult Aceste rezoluții se iau la...

Read More

Cerințe impuse de GDPR

Regulamentul general privind protecţia datelor , prescurtat GDPR impune un set unic de reguli , direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii şi înlocuieşte Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001. Noul regulament care va intra în vigoare în 25 mai 2018 impune operatorilor de date (firme, companii, instituții și așa mai departe) anumite cerințe. Printre aceste cerințe impuse se numără: Respectarea unui temei juridic pentru control și prelucrarea datelor personale Stabilirea unui scop legitim pentru colectarea și prelucrarea datelor personale Documentarea activităților de prelucrare a datelor personale Evaluarea riscurilor asupra drepturilor și libertăților persoanelor fizice Stabilirea...

Read More

Administrație publică inteligentă

Trăim într-o lume în care cetățeanul devine din ce în ce mai conștient de drepturile și rolul său în societate,venite în completarea obligațiilor pe care Statul așteaptă ca acesta să și le îndeplinească. Situația aceasta este în mod natural- generată de schimbările prin care trece administrația publică din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Implementarea și utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor de e-guvernare destinate cetățenilor și mediului de afaceri, completat cu mobilitatea oferită de echipamentele moderne de comunicații electronice, duc utilizarea tehnologiilor și digitalizarea la un alt nivel în cadrul comunităților...

Read More

Studiu de caz Primăria Comunei Bod. Digitalizarea administrației publice

În această lume tot mai globalizată, comunitățile mici își pierd cetățenii, bugetele publice și identitatea culturală. Bod este o comună în județul Brașov, Transilvania, România, formată din satele Bod (reședința) și Colonia Bod cu o populație de aproximativ 4200 de locuitori.   Ca orice altă comunitate mică din România , aceasta trebuie să facă față tendinței actuale de migrare la oraș și cum poate să facă asta dacă nu prin oferirea de locuri de muncă, dezvoltare, modernizare si crearea unui nivel de trai ridicat. Actualul Primar afirmă că nu a existat nimic în comuna Bod în ultimii 25 de...

Read More

De ce este necesar un sistem de control intern managerial și cine răspunde de implementarea acestuia?

  Implementarea sistemului de control intern managerial este o măsură necesară în contextul în care autoritățile contractante administrează pe de o parte fondurile publice alocate acestora, iar pe de alta patrimoniul public aflat în gestiunea lor. Din această perspectivă este evident că, în absența unui sistem de control intern managerial nu se poate asigura în mod rezonabil eficiența, eficacitatea și economicitatea operațiunilor derulate la nivelul entitităților publice. Controlul intern managerial este un proces dinamic și integrat de adaptare permanentă a instituției publice la schimbările din mediul extern. Managementul și personalul de la toate nivelele trebuie să fie implicat în...

Read More
  • 1
  • 2