În acest articol de blog susținem că satele inteligente oferă o nouă „fereastra de oportunitate a politicii” pentru a sprijini zonele și comunitățile rurale într-un mod integrat.

Cheia succesului său este o veritabilă abordare multi-finanțată, în care strategiile de un singur sat inteligent sunt susținute de mai multe fonduri, iar delimitarea fondurilor și diferitele reguli nu sunt preocupările satelor individuale.

„Sate inteligente” nu se vor întâmpla doar. Autoritățile de management ale diferitelor fonduri și programe ar trebui să se reunească acum pentru a începe proiectarea cadrului de politică pentru satul inteligent în următoarea perioadă, în strânsă colaborare între ele. Satele și grupurile de sate trebuie să fie implicate îndeaproape în faza de proiectare.

În cadrul recentelor evenimente și dezbateri la nivelul UE, conceptul de „sate inteligente” a avut o creștere crescută. În pregătirea pentru perioada de programare 2021-27, accentul s-a îndreaptat către modul în care să sprijine cel mai bine implementarea „sat inteligent” prin politici, programe și fonduri aferente.

Evenimentul Parlamentului European din 21-22 februarie 2019, care a marcat închiderea Proiectului Pilot Sate Inteligente al UE, a încurajat participanții să meargă acasă, să transmită mesajul și să asigure implementarea abordărilor sate inteligente pe teren. (Mai ușor de zis decât de făcut!) Recenta reuniune a Grupului tematic REDR privind „Sate inteligente” a explorat modul în care FEADR și Fondurile de coeziune pot sprijini cel mai bine satele inteligente (inclusiv LEADER/CLLD, strategiile de cooperare și digitale). Acestea sunt considerații importante pentru implementarea cu succes a viitoarelor abordări smart village. Cu toate acestea, unele întrebări cruciale rămân fără răspuns și încă lipsește o abordare concentrată. Să luăm câteva dintre aceste întrebări și să încercăm să oferim câteva sugestii despre cum să facem un salt mai mare înainte.

Credem că noul concept de „sate inteligente” este o „fereastră de oportunitate politică” importantă pentru consolidarea zonelor rurale, comunităților, economiilor și mediului în prezent și după 2020. Merită să profitați de această oportunitate de politică la nivel național, regional și local.

Presupunând că există dorința la nivel local, regional și național de a face satele inteligente „să se întâmple”, întrebarea principală care rămâne atunci este:


Cum? Deși pare să existe un angajament clar de la nivel european de a sprijini „satele inteligente” prin politici viitoare, nu a fost specificat prin ce instrumente de politică sau finanțare ar trebui realizată. De fapt, statelor membre li se oferă multă flexibilitate cu privire la modul de sprijinire a „satelor inteligente” (dacă este cazul) în viitor. Deși flexibilitatea poate fi bună, ea aduce, de asemenea, o mulțime de incertitudini cu privire la ce trebuie făcut la nivel local, regional sau național și riscul ca în majoritatea locurilor să nu fie întreprinse acțiuni. Există, de asemenea, riscul ca, din cauza flexibilității și incertitudinii mai mari, decalajul să se mărească între statele membre mai avansate care au început să acționeze deja și cele mai puțin avansate care nu știu de unde să înceapă.

De ce ar începe satele să dezvolte „strategii inteligente”?

Cu siguranță, a sugera de la nivel european (sau chiar de la nivel național) să se dezvolte strategii de sate inteligente pentru că sunt utile pentru viitorul comunităților rurale nu va fi suficient pentru a face șmecheria. În timp ce inițiativele și impulsul de jos în sus sunt esențiale (și de fapt aceasta a fost principala forță motrice din spatele creării Rețelei Smart Village), este optimist să presupunem că, fără un cadru politic de sprijin, inițiativele de jos în sus vor schimba considerabil status quo-ul. a „satelor inteligente” din Europa. Satele au nevoie de stimulente pentru a adopta strategii inteligente pentru sate sau pentru a începe să eticheteze proiectele, strategiile și alte instrumente existente drept „inteligente”. Fără un cadru de sprijin clar și instrumente de politică, aceștia își vor continua activitatea ca de obicei.

Cum vor fi finanțate satele inteligente? Este util să se țină cont de instrumentele FEADR existente și viitoare, PNRR; POR; POCA etc. Cu toate acestea, deși anumite fluxuri de finanțare („măsuri”) ale programelor de dezvoltare rurală pot contribui la abordările satelor inteligente mai mult decât altele, „individual” nu vor fi suficiente pentru a atinge un progres. Utilizarea coordonată și armonizată a diferitelor tipuri de intervenții FEADR ar fi necesară pentru a sprijini eficient satele inteligente.

Mai important, trebuie să privim dincolo de FEADR. Sprijinul pentru strategiile de sate inteligente nu ar trebui să fie disponibil numai prin mai multe instrumente de politică și fonduri, ci este necesar un cadru de sprijin integrat și coordonat. De fapt, principala valoare adăugată a conceptului de sate inteligente constă în potențialul său de a mobiliza multiple surse de finanțare pentru dezvoltarea rurală integrată. Până la urmă, instrumentul (vezi Acțiunea UE pentru sate inteligente) a luat naștere din cooperarea a trei comisari: Hogan – Agricultură și Dezvoltare Rurală, Crețu – Politică Regională și Bulc – Mobilitate și Transport. Nu ar trebui să pierdem din vedere acest fapt. Coordonarea practică poate fi deosebit de dificilă în perioada de programare post-2020, deoarece FEADR nu va mai fi inclus cu celelalte fonduri în Regulamentul privind dispozițiile comune (deși capitolul teritorial CPR este încă aplicabil).

Cum putem asigura strategii integrate de sate inteligente cu finanțare multiplă?

Aceasta este probabil cea mai importantă și cea mai puțin discutată problemă a viitoarelor cadre de sprijin pentru satele inteligente. În timp ce reprezentanții diferitelor fonduri sunt prezenți în mod regulat la evenimentele europene ale satelor inteligente și consolidează dorința fondurilor lor (și sunt denumite instrumente de politică specifice) de a sprijini satele inteligente, implementarea în viața reală a abordărilor integrate cu finanțare multiplă este mai puțin simplă. Accentul continuu pe necesitatea „delimitării și complementarităților între fonduri” și setul de reguli și reglementări diferite arată încă înstrăinând; în timp ce colaborarea între diferite autorități care gestionează diferite fonduri rămâne o provocare. Cunoașterea fondurilor pe care GAL-urile le-au folosit în diferite state membre spune puțin despre punerea în aplicare eficientă. CLLD veritabil cu finanțare multiplă ar însemna sprijinirea strategiilor unice de dezvoltare locală din mai multe surse de finanțare (adică în plus față de cea a FEADR). Cu toate acestea, în majoritatea statelor membre CLLD cu finanțare multiplă înseamnă grupuri de acțiune locală care funcționează în cadrul diferitelor (mono)fonduri (de exemplu, GAL-uri pentru pescuit), GAL care solicită alte surse de finanțare decât FEADR în calitate de beneficiari sau care acționează ca un „ghișeu unic” pentru părțile interesate (adică oferirea de îndrumări cu privire la disponibilitatea diferitelor fonduri pentru obiective specifice).

Cum să fii mai ambițios?

Guvernele naționale și regionale ar trebui să profite de oportunitatea și să accepte oferta Comisiei Europene de a sprijini strategiile de sate inteligente într-un mod integrat. Într-un scenariu ideal, părți din diferite fonduri ar trebui să fie dedicate în mod special pentru a sprijini abordările satelor inteligente. Acest lucru ar putea fi realizat, de asemenea, printr-o abordare pilot, rezervând doar o proporție relativ mică din fondurile relevante într-un mod experimental.
Această finanțare pentru satul inteligent (pilot) ar trebui să fie turnată într-o singură „găleată”, astfel încât beneficiarii satului inteligent să nu fie nevoiți să se gândească la ce fond solicită și ce reguli specifice se aplică. „Demarcarea și coordonarea fondurilor” nu ar trebui să fie preocuparea satelor, ci ar trebui asigurată printr-o coordonare eficientă a autorităților de management (sau a organismelor intermediare) în administrarea „găleții” de fonduri smart village.

Satele ar trebui să fie în primul rând preocupate și încurajate să dezvolte strategii de sate inteligente pe termen lung și cuprinzătoare, în funcție de nevoile și activele specifice ale zonelor lor. Ar trebui dezvoltate criterii cheie pentru a evalua strategiile de finanțare (cum ar fi implicarea comunității, abordarea multi-actor, analiza cuprinzătoare a provocărilor și a activelor, abordări inovatoare, ținte clare și realizabile etc.). Finanțarea ar putea fi pusă la dispoziție în funcție de calitatea strategiei, focusul tematic propus și procesul propus de animare și implementare.

De unde ar trebui să începem?

Asta depinde la ce nivel acționezi. Autoritățile de management ale diferitelor fonduri și programe la nivel național și regional ar trebui să se reunească (de exemplu, sub forma unui „grup de lucru”) cât mai curând posibil și să înceapă să se coordoneze între ele conceperea unui mediu politic de sprijin. În conformitate cu principiul parteneriatului, satele, grupurile de sate (inclusiv GAL-urile) și reprezentanții acestora trebuie să fie direct implicați în procesul de concepere a programelor viitoare pentru a se asigura că acestea răspund nevoilor cele mai relevante ale comunităților rurale locale și că procesul este semnificativ și încurajator pentru sate. Comisia Europeană ar trebui să își îndeplinească promisiunea și să îndrume și să sprijine orice stat membru care este dispus să experimenteze cu un cadru veritabil de sprijin pentru satele inteligente, cu finanțare multiplă.

Smart este totul despre inovație.

Statele membre UE și regiunile trebuie să fie ambițioase și să experimenteze pentru sprijinirea și beneficiul zonelor lor rurale, în ciuda incertitudinilor.

Smart Villages