Progresul tehnologic este piatra de temelie a unui oraș inteligent, deoarece dinamismul și complexitatea provocărilor zilnice precum și urbanizarea accelerata și nevoile cetățenilor și a administrației publice locale creează necesitatea unui sistem integrat- digitalizat de management și interacțiune în toate domeniile vieții cotidiene.

Implementarea la scară largă a sistemelor integrate şi interoperabile de ma­na­ge­ment pe diverse paliere şi componente care descriu spaţiul urban, este o cerinţă obligatorie pentru o administraţie responsabilă faţă de cetăţeni şi faţă de modul de cheltuire a re­surselor locale.

Principala idee a conceptului de Smart City este de a pune împreună datele luate din diferite contexte şi aplicaţii, permiţând modelarea lor, astfel încât să aducă o plus-valoare comunităţii urbane.

Mai jos regăsiti 10 idei smart pentru un oraș inteligent:

  1. Interacțiune digitalizată între administrația publică locală și cetățeni- acces la datele publice, plăți on-line a taxelor și impozitelor, gestionarea proceselor de consultare publică, aplicații de e-administrare
  2. Aplicație de parcare inteligentă
  3. Aplicație de iluminat public inteligent- utilizarea eficientă și reducerea consumului de energiei
  4. Gestionarea și monitorizarea inteligentă a traficului prin camera de supraveghere
  5. iȘcoala- soluție de management educațional
  6. Camere de supraveghere conectate la o aplicație online- siguranța și securitatea cetățenilor și a bunurilor acestora trebuie să reprezinte una din responsabilitățile cele mai importante ale autorităților publice
  7. Colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora
  8. Platforme integrate de management în sănătate (accesul online la o bază de date integrată la nivel de județ/oraș/comună)
  9. Clădiri inteligente (active)
  10. Implicarea activă a cetățenilor în rezolvarea problemelor locale- printr-o platformă de raportare digitalizată.

 

Smart City are nevoie de cetățeni cărora să le pese!!