Administrațiile publice locale sunt în permanență sub presiune pentru a oferi o mai mare valoare cetățenilor și comunitățiilor pe care le deservesc.
Cum pot tehnologia și soluțiile inteligente să ajute administrațiile locale să găsească soluții la provocări și să răspundă mai bine așteptărilor cetățenilor?
Numeroase Primării au înțeles rolul transformării digitale și au ales să lase în urmă procesele scriptice vechi, sistemele disparate și metodele de lucru pe suport de hârtie.
Primarii și City Managerii depun eforturi pentru un viitor digital activat de tehnologie, ca un catalizator pentru noi modele de guvernare locală, servicii publice și interacțiune cu cetățenii.
Soluția CityManager (www.citymanager.online) rezolvă provocări comune legate de implicarea cetățenilor, de productivitatea funcționarilor publici, de eficiența costurilor și de inovarea serviciilor oferite.
Tehnologia a devenit omniprezentă în societate , iar abilitatea noastră de a o înțelege reprezintă o oportunitate enormă.
Soluțiile integrate reprezintă un instrument care să contribuie la creșterea economică, incluziunea socială, buna guvernare și dezvoltarea durabilă a comunității prin tehnologie.
Administrațiile publice inovatoare adoptă tehnologia , soluțiile inteligente și aplicațiile WEB , pentru a analiza, înțelege și optimiza procesele de muncă și pentru a avea o imagine de ansamblu a problemelor și nevoilor locale.
Ce înseamnă transformarea digitală a administrației publice locale?
1. Digitalizarea interacțiunii cu cetățenii
Administrațiile locale se pot conecta cu cetățenii pe care îi reprezintă la scară largă prin intermediul serviciilor online, pentru a înțelege mai bine nevoile lor, pentru a spori satisfacția lor și gradul de participare la guvernare.
2. Optimizarea serviciilor publice
Serviciile și soluțiile integrate de management instituțional ajută la optimizarea și simplificarea operațiunilor și procedurilor de lucru interne. Prin tehnologie, administrațiile publice pot reduce costurile și eficientiza metodele/procedurile de lucru din cadrul Primăriei. Vechile procese manuale pe suport de hârtie oferă obstacole semnificative în calea optimizării costurilor și a securității datelor. Prin accesarea unei soluții integrate disponibilă în platforma Microsoft Cloud, administrațiile publice migrează departe de limitările vechilor infrastructuri, platforme și software care acum pot fi accesate/utilizate oricând și de oriunde.
3. Transformarea serviciilor
Datorită transformării digitale, funcționarii publici au acces la cantități mari de date integrate și stocate în siguranță în cloud pentru a produce analize, statistici, rapoarte și pentru a lua decizii mai bune care pot îmbunătăți operațiunile de care sunt responsabili.
CityManager înseamnă din acest punct de vedere o platformă de interacțiune cu cetățenii care contribuie la creșterea calității serviciilor publice, la creșterea productivității administrative, la siguranța și protecția datelor guvernamentale și la reducerea costurilor de management.
4. Împuternicirea funcționarilor publici
Funcționarii publici prin tehnologie devin mai productivi și mai conectați cu colegii din celelalte departamente, au acces la informații în timp real.
Prin punerea la dispoziție a unor astfel de instrumente de muncă digitale integrate, administrațiile publice pot revoluționa sistemul de guvernare indiferent dacă prioritatea este angajamentul cetățenilor, productivitatea funcționarilor, eficiența costurilor sau o mai bună viziune și accesibilitate la toate informațiile necesare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice.
Soluțiile inteligente dedicate sectorului public ca CityManager, ajută administrația publică din România să optimizeze și să transforme sistemele și serviciile publice pe care le oferă. Abilitatea de a oferi o gamă largă de servicii online ajută instituțiile să abordeze provocări cheie de transformare pentru a oferi servicii și rezultate mai bune cetățenilor.
Datorită unor soluții inovatoare , administrațiile publice pot lua decizii mai informate și mai bune conducând productivitatea, sporind mobilitatea și inovând noi servicii digitale accesibile cetățenilor.
Echipa SmartCity Solutions dorește să promoveze transformarea digitală în administrația publică din România prin soluția dedicată CityManager care are scopul de a o face mai flexibilă, mai deschisă, orientată către cetățean, productivă, performantă și eficientă!