Autoritatea pentru digitalizarea României

ADR este o instituție creată în 2020 pentru a realiza obiectivele ambițioase ale Guvernului României în sfera transformării digitale a societății românești.

Digitalizarea este un tip de proces care, odată inițiat, nu mai poate fi oprit niciodată.De aceea, digitalizarea României înseamnă trecerea la o nouă paradigmă – tehnologică, informațională și socială.

Instituțiile publice sunt doar una dintre componentele fundamentale ale procesului de transformare digitală. Mediul privat, mediul asociativ, comunitățile locale și întreaga societate sunt, în aceeași măsură, părți esențiale ale acestui proces. Putem reuși numai împreună – o națiune care lucrează, solidar, pentru a-și îndeplini obiectivele.

ADR încurajează instituțiile publice, dar și pe cele din mediul privat, să treacă la următorul nivel în asigurarea unor servicii rapide, sigure și eficiente. Suntem hotărâți să îndeplinim misiunea pe care ne-am asumat-o. Prin succesele noastre, vom reuși să îi convingem pe cetățenii României că transformarea digitală le poate schimba viața, în cel mai bogat sens al cuvântului.

ADR exercită, în domeniul său de competenţă, următoarele funcţii:

 1. a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale;
 2. b) de reglementare, prin care reglementează participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituţiilor publice;
 3. c) de avizare;
 4. d) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale, europene şi internaţionale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
 5. e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniul său de competenţă;
 6. f) de administrare şi gestiune;
 7. g) de promovare, coordonare, monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul său de competenţă, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate;
 8. h) de comunicare, prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă;
 9. i) de implementare şi gestionare a proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi a programelor şi proiectelor finanţate din fonduri naţionale şi alte surse legal constituite;
 10. j) de organism intermediar, prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru „Creşterea competitivităţii economice” şi Programul operaţional „Competitivitate” în condiţiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007—2013, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu privire la alte programe cu finanţare europeană.

ADR are următoarele obiective:

 1. a) contribuie la transformarea digitală a economiei şi societăţii româneşti;
 2. b) realizează guvernarea electronică la nivelul administraţiei publice din România, prin operaţionalizarea standardizării şi interoperabilităţii tehnice şi semantice a sistemelor informatice în administraţia publică centrală şi implementarea principiilor Declaraţiei ministeriale de la Tallinn privind guvernarea electronică din 2017;
 3. c) contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru România ale programelor de asistenţă financiară ale Uniunii Europene în domeniul său de competenţă.

Sursa: https://www.adr.gov.ro

Autoritatea pentru digitalizarea României