Despre Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA)

POCA promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea...

Citeşte mai mult