Potrivit strategiei de diminuare a schimbărilor climatice elaborată de cercetătorii Stephen Pacala și Robert Socolow de la Universitatea Princeton, cel puțin două milioane de megawatti de energie regenerabilă vor trebui produse în următorii 40 de ani, pentru a înlocui complet și eficient centralele actuale alimentate de cărbuni și pentru a face față nevoilor de energie din prezent pana în 2050. “Este un obiectiv care depășește, probabil, orice și-a propus în trecut omenirea”, este de părere Keely Wachs, senior director al BrightSource Energy, o companie care speră să construiască centrale energetice funcționale cu ajutorul energiei solare, capabile să furnizeze 2.600 megawatii de energie.

Mai jos amintim aceste surse de energie regenerabilă:

 Energia nucleară – este reprezentată de orice tehnologie nucleară prin care se poate extrage energie folositoare din nuclei atomici, prin reacții nucleare controlate. Singura metodă prin care se poate realiza acest lucru este cea a fisiunii nucleare. Deși în prezent este folosit uraniul, element ce nu va dispărea în următorii 800 de ani, fisiunea nucleară se va baza, în viitor, pe hidrogen- o resursa inepuizabilă, fiind obținut din apă.

Energia de biomasă – ca sursă de energie regenerabilă, este partea biodegradabilă a produselor și reziduurilor din mediul înconjurător, care pot fi arse pe post de combustibil pentru a produce enegie. Include elemente vegetale și animale, din silvicultură și din alte industrii, practic toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii, dar și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane.nEnergia de biomasă este energia regenerabilă cu cele mai răspândite și abundente resurse de pe întreaga planetă.

Energia geotermală – este un mod foarte puternic și eficient de a extrage energia regenerabilă din pamant, prin intermediul proceselor naturale. Poate fi folosită pentru a alimenta cu energie o locuință sau chiar așezări umane mai mari, în cazul centralelor geotermale.
Avantajele sale le constiutuie costul redus, eficiența, faptul că nu afectează mediul înconjurător și că nu necesită combustibil pentru a funcționa, iar principalul dezavantaj îl reprezinta aria relativ mică de unde poate fi obținută, respectiv în apropierea îmbinărilor tectonice. Cel mai mare grup de centrale geotermale este localizat în prezent în California.Începând cu anul 2004, țări precum Islanda, Filipine, El Salvador, Costa Rica și Kenya își obțin mai mult de 15% din electricitate folosind energia geotermală.

Hidroelectricitatea reprezintă electricitatea generată de puterea apei, cu ajutorul forței gravitației și a fenomenului de curgere a apei. Este forma de energie regenerabilă cea mai mult răspândită și utilizată în lume.
Microcentrale hidroelectrice au fost construite în zone izolate unde nu sunt accesibile alte surse de energie, spre exemplu pe cursul unor râuri mici. Cele mai multe hidrocentrale mici nu sunt prevăzute cu baraje și nu folosesc forța căderii apei. Hidroelectricitatea reprezintă aproximativ 20% din totalul de electricitate mondial și 63% din electricitatea generată de sursele regenerabile disponibile.

Energia eoliană – înseamnă transformarea energiei vântului, cu ajutorul turbinelor eoliene, în electricitate. Marile ferme eoliene sunt conectate la rețele locale de energie, cu ajutorul unor mici turbine folosite pentru a produce electricitate pentru zonele izolate. Astfel de ferme, amplasate pe terenurile arabile, au cel mai mic impact asupra mediului dintre toate sursele de energie. Vântul produce aproximativ 1,5% din electricitatea mondială, iar producția de energie generată astfel s-a dublat în ultimii ani. Țările în care se folosește cel mai mult acest tip de sursă de energie sunt Danemarca (mai mult de 19% din producția de electricitate a țării), Spania, Portugalia, Germania și Irlanda, dezvoltându-se mult în țările din jurul Mării Baltice și Mării Nordului. În Danemarca a fost fabricată și instalată o turbină eoliană gigantică, neîntrecută ca dimensiuni de vreo alta, din lume. Turbina din Danemarca nu este doar cea mai înaltă 220m, ci și cea mai puternică din lume. Ea poate produce 260.000 kwh.

Energia solară – utilizează panouri fotovoltaice care captează energia produsă de Soare pentru a genera electricitate. Este una dintre sursele de energie cu cea mai rapidă dezvoltare din lume, iar panourile solare devin din ce în ce mai eficiente, mai ușor de transportat și de instalat. Acestea sunt folosite în prezent pentru a alimenta cu electricitate obiecte casnice uzuale, dar și pentru a genera curent pentru o casă întreagă, prin amplasarea lor pe acoperișurile locuițelor.

Energia radiantă – are aceleași efecte ca și cea electrică, dar cu numai 1% din costuri. Cu toate acestea, deși unele comunități științifice au asemănat-o cu electricitatea, ea nu se comportă exact la fel. Această energie naturală poate fi obținută direct din mediul înconjurător sau extrasă din energia electrică printr-o metodă numită fracționare.
Printre cele mai cunoscute utilizări ale sale se număra și unul dintre cele mai vechi telefoane fără fir, inventat de Nikola Tesla, dar și alte dispozitive construite în urmă cu peste 100 de ani de alți savanți pionieri.

Energia valurilor – este energia produsă de valurile oceanelor, captată și apoi folosită pentru a genera energie electrică, în procesul de desalinizare sau pentru a pompa apa în rezervoare uriașe. Tehnologia folosită presupune un dispozitiv plutitor, de tip geamandură, care va sta la suprafața apelor oceanelor. Acest tip de energie este mai dificil de produs, din cauză că nu se poate prevedea care va fi direcția valurilor oceanelor. Deși au fost încercări de a o folosi încă din secolul XIX, iar în prezent este în folosință în unele părți ale Europei, energia valurilor nu este folosită la scară largă ca hidroelectricitatea . Prima astfel de centrală a fost construită în Portugalia, și conține trei dizpozitive a câte 750 KW.

Energia produsă de maree  – poate fi generată cu ajutorul curenților mărilor și oceanelor. De regulă are un impact mai mic asupra ecosistemelor. Generatoarele sunt asemănătoare cu cele eoliene, cu același fel de „palete”, fiind puse în mișcare de acțiunea curenților. Desi încă nu este răspândită, energia de acest fel are potențial  uriaș pentru a face parte din viitoarea generație de energie electrică. Mareele pot fi prevăzute mai ușor decât vântul și reprezintă singura sursă de energie care depinde mai mult de acțiunea Lunii asupra Pământului, decât de cea a Soarelui.