Strategia Națională privind Agenda Digitală definește patru domenii de acțiune, după cum urmează:

1. e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing și Social Media – domeniu prin care se vizează creșterea eficienței și reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administrației;
2. TIC în educație, sănătate, cultură și eInclusion – domeniu prin care se vizează sprijinul acestor tehnologii la nivel sectorial;
3. eCommerce, cercetare-dezvoltare și inovare în TIC – domeniu ce vizează avantajele comparative regionale ale României și sprijină creșterea economică în domeniul privat;
4. Broadband și servicii de infrastructură digitală – domeniu ce vizează asigurarea condițiilor de acces la echipamente TIC și Internet, pentru creșterea gradului de alfabetizare digitală și îmbunătățirea competențelor digitale.

O implementare completă a viziunii strategice asupra sectorului TIC în România va duce la investiții totale de aproximativ 2,4 miliarde euro. Impactul direct și indirect asupra economiei poate fi tradus într-o creștere a PIB de 13%, creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și reducerea costurilor administrației cu 12% în perioada 2014-2020.

Măsurile concrete prevăzute în Strategie vor duce la:
– asigurarea accesului cetățenilor și organizațiilor la servicii publice electronice (servicii de e-Guvernare);
– îmbunătățirea accesului la internet prin creșterea gradului de acoperire a rețelelor de comunicații electronice de mare viteză în bandă largă;
– creșterea gradului de utilizare a internetului;
– promovarea comerțului electronic;
– creșterea numărului serviciilor publice electronice transfrontaliere;
– sporirea conținutului digital și dezvoltarea de infrastructuri TIC în domeniile educației, sănătății și culturii;
– sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC prin susținerea cercetării-dezvoltării și inovării în domeniu.

De asemenea, Strategia fixează, pentru România anului 2020, atingerea următorilor indicatori:
– cel puțin 35% dintre cetățeni să utilizeze sistemele de e-Guvernare;
– cel puțin 60% dintre cetățeni să utilizeze cu regularitate internetul;
– cel puțin 30% dintre cetățeni să facă achiziții on line;
– o acoperire cu rețele de comunicații în bandă largă (peste 30 Mbps) de minim 80%.

Sursă https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/