Implementarea unui sistem integrat de gestionare activități de administrație publică și interacțiune cu cetățenii.

DE CE?

  • Nevoia de debirocratizare a serviciilor oferite cetăţenilor.
  • Nevoia de simplificare a procesului de soluţionare a solicitărilor venite din partea cetăţenilor;
  • Nevoia de transpunere a comunicarii cu cetatenii intr-o singura platforma;
  • Nevoia de digitalizare a proceselor interne;
  • Nevoia de creștere a gradului de satisfacție al cetățenilor;

Soluţia informatică integrată CityManager pe care o propunem spre a fi implementată va asigura completa funcţionalitate în ceea ce priveşte trasabilitatea activităţilor în cadrul serviciilor din cadrul  Primăriei, atât în ceea ce priveşte fluxurile interne, cât şi în ceea ce priveşte serviciile publice.

Prin utilizarea serviciilor electronice dezvoltate, cetăţenii vor evita deplasarea la ghişee şi nu vor mai fi limitaţi de orarul de funcţionare al instituţiei. Procedurile vor fi clare şi directe, iar formularele si tipizatele vor deveni mult mai uşor de completat, datele vor fi mai uşor de prelucrat astfel încât gradul de responsabilizare şi siguranţă va creşte.

Implementarea proiectului prin solutia propusa – CityManager va avea un impact pozitiv direct asupra întregii activităţii a instituţiei, crescând eficienţa muncii angajaţilor instituţiei, reducând aglomeraţia de la ghişeu şi timpul de procesare a cererilor.           

 Soluţia informatică va face faţă unui nivel de încărcare continuu crescător, fără a fi diminuată performanţa. Soluţia tehnică propusa va fi scalabilă din punct de vedere al numărului de utilizatori, a serviciilor electronice şi funcţionalităţilor oferite. În acest sens, soluţia va fi realizată pe o platformă tehnologică ce permite asigurarea acestor principii de scalabilitate şi va face faţă la modificările de structură organizatorică şi de proces din partea beneficiarului;               

CityManager asigură Eficacitate şi Transparenţă prin oferirea alternativei electronice la serviciile clasice de informare a cetăţenilor, de urmărire a stadiului documentelor depuse, de publicare automată pe site a documentelor de interes public, de adresare a sesizărilor, de depunere si eliberare de documente online va genera creşterea confortului cetăţenilor, aceştia vor putea beneficia de o interacţiune online directă, eliminându-se barierele birocratice.