RESPONSABILUL DE PROTECŢIA DATELOR

Alocarea responsabilităţilor/sarcinilor aferente Responsabilului de protecţia datelor

La nivelul Orașului ……………….. sarcinile/responsabilităţile Responsabilului cu protecţia datelor au fost alocate secretarului orașului – Responsabil cu protecţia datelor .

Responsabilităţile alocate/stabilite prin Fisa de post sunt următoarele:

 • Participă la procesul de tranziţie către conformitatea cu Regulamentul privind Protecţia  Datelor cu Caracter Personal (GDPR);
 • informează şi consiliază  angajații Orașului …………. care se ocupă de prelucrare datelor cu caracter personal privind obligaţiile (naţionale şi europene) referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la orice aspect legat de protecţia datelor cu caracter personal;
 • acordă consiliere şi se implica în mod direct în efectuarea evaluărilor de impact asupra protecţiei datelor, monitorizează funcţionarea acestora, inclusiv privind consultarea prealabilă a autorităţii de supraveghere, dacă este cazul;
 • monitorizează respectarea prevederilor legale (naţionale şi europene) şi ale reglementărilor interne referitoare la protecţia datelor personale la nivelul CCICJ;
 • monitorizează alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
 • participă la instruirea angajaţilor implicaţi în operaţiunile de prelucrare a datelor personale;
 • participă la activitatea de actualizare a evidenţei operaţiunilor de prelucrare a datelor personale şi monitorizează corectitudinea acesteia;
 • redactează şi negociază clauze contractuale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • monitorizează, utilizând metoda eşantionului, modul în care persoanele ale căror date cu caracter personal se procesează, au fost informate de drepturile pe care le au;
 • asigură asistenţa privind gestionarea prelucrării de date cu caracter personal, menţinerea registrului de prelucrări a datelor personale precum şi registrul privind incidentele de securitate şi efectuează notificările privind încălcarea securităţii datelor personale;
 • cooperează cu autoritatea de supraveghere (ANSPDCP) si acţionează ca punct de contact în relaţia cu autoritatea de supraveghere și persoanele vizate, în legătură cu aspecte de prelucrare;

10.2.    Responsabilităţile Orașului ……….. faţă de Responsabilul de protecţia datelor

 •  Primarul Orașului………………..se va asigura  că Responsabilul cu protecţia datelor este implicat corespunzător şi în timp util în toate aspectele legate de protecţia datelor cu caracter personal;
 • Primarul Orașului ………va acorda întregul sprijin Responsabilului de date personale, asigurându-i resursele necesare pentru executarea atribuţiilor sale, precum şi pentru accesarea datelor cu caracter personal şi a operaţiunilor de prelucrare şi pentru menţinerea cunoştinţelor sale de specialitate;
 • Responsabilul cu protecţia datelor îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului secretariat . În desfăşurarea activităţii, Responsabilul de protecţia datelor nu va primi niciun fel de instrucţiuni în ceea ce privește îndeplinirea atribuţiilor sale în legătură cu GDPR.
 • Persoanele vizate pot contacta şi solicită asistenţa de specialitate din partea Responsabilului cu protecţia datelor cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor si de exercitarea drepturilor lor;
 • Primarul Orașului …………….şi responsabilul cu protecţia datelor se vor asigura ca niciuna din sarcinile celui din urma nu generează un conflict de interese.