Având în vedere responsabilitatea pe care întreaga lume o are față de generațiile următoare și față de mediul înconjurător, Uniunea Europeană a trasat obiective clare în privința producerii de energie din surse regenerabile.

Sursele regenerabile de energie avute în vedere pentru a fi stimulate sunt: energia eoliană, hidroenergia, energia geotermală, biomasa și energia solară.

În urma unor studii realizate la nivelul României, potențialul în domeniul producerii de energie verde este de 65% biomasă, 17% energie eoliană, 12 % energie solară, 4% microhidrocentrale și 2% voltaic și geotermal.

Conform unei hărți elaborate de către Administrația Naționala de Meteorologie, potențialul energetic al României este repartizat zonal, după cum urmează:

  • Delta Dunării – energie solară;
  • Dobrogea – energie solară și eoliană;
  • Moldova – micro-hidro, energie eoliană și biomasă;
  • Munții Carpați- potențial ridicat de biomasă și micro-hidro;
  • Transilvania – potențial ridicat pentru micro-hidro;
  • Câmpia de Vest – posibilități de valorificare a energiei geotermale;
  • Subcarpații – potențial pentru biomasă și micro-hidro;
  • Câmpia Romănă – biomasă, energie geotermică și energie solară.

Tocmai pentru a încuraja persoanele juridice și fizice să își dezvolte astfel de sisteme, statul român a creat instrumente de suport ca: piața certificatelor verzi, soluții de finanțare a investiției, un cadru legislativ stimulativ etc.

Parlamentul European a votat un proiect care prevede ca 35% din consumul de energie din Europa în anul 2030 să fie din surse regenerabile. Fiecare stat membru va avea o țintă de la care se va putea abate cu maximum 10%, în anumite condiţii, implicit și România.

În 2030, fiecare stat membru UE va trebui să se asigure că 12% din energia consumată în domeniul transporturilor vine din surse regenerabile.

Despre POIM 2014-2020:

  • Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 este al doilea program ca mărime din UE, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde euro pentru sectoarele de transport, mediu și energie.
  • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat, până în prezent, ghiduri pentru proiecte în valoare de 5,9 miliarde euro pentru transport, 3,5 miliarde euro pentru mediu și 569 milioane euro pentru energie, accesibile aici 

Conceptul de Smart City este unul foarte amplu care însumează mai multe subdomenii de la energie, construcții, mobilitate, tehnologie IOT și până la colectarea și reciclarea inteligentă a deșeurilor.