În actuala eră a tehnologiei informației, dependentă de soluțiile digitale ,este absolut vital că orașele să investească în adaptarea serviciilor lor la noile cerințe și în apropierea administrației de cetățean în mediul online.
De exemplu Municipiul Alba Iulia este primul din țară care va deveni oraș inteligent, adoptând un program pilot implementat în colaborare cu un mare operator privat de telecomunicații.
Aceasta a presupus realizarea de hotspot-uri wi-fi în spațiile publice, soluții de transport inteligent la nivelul mijloacelor de transport (acces wi-fi, monitorizare GPS), soluții de comunicare cu cetățenii prin aplicația ”E-Alba Iulia”, vizualizarea și optimizarea traficului pietonal și a mijloacelor de transport, intrastructură LoRaWAN, soluții de măsurare a calității aerului, soluții de promovare turistică și interacțiune cu cetățenii prin beacon-uri instalate în obiectivele turistice, soluții de management a iluminatului public, de management și contorizare inteligentă a sistemului public de apă, securizarea accesului la internet pentru aplicații, soluții de tip ”Civic Alert” (de alertă directă a problemelor din oraș), de educație digitală, de accelerare a start-up-urilor.
Astfel de aplicații sunt implementate sau în curs de implementare și în alte orașe , precum București, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Constanța și nu numai.
La nivelul comunelor și al orașelor mici, care nu dispun momentan de resurse suficiente pentru a implementa astfel de soluții complexe, se poate începe cu implementarea unor măsuri de bază și puțin costisitoare, precum amenajarea de hotspot-uri wi-fi, actualizarea site-urilor WEB sau implementarea soluțiilor de plată on-line a taxelor și impozitelor locale, ori a amenzilor sau depunerea de documente și cereri online.
Câteva exemple de astfel de comune sunt: Comuna Șelimbăr- Sibiu, Comuna Deda- Mureș, Comuna Sadu- Sibiu, Comuna Sânpetru- Brașov, Comuna Șura-Mică-Sibiu, Comuna Ucea-Brașov.

În ultimele decenii, în faţa oraşelor au apărut provocări majore privind adaptabilitatea şi sustenabilitatea dezvoltării pe termen lung, cum ar fi:

a) infrastructura urbană învechită;

b) restructurarea sectoarelor economice tradiţionale sub presiunea automatizării, robotizării, imprimării 3D şi inteligenţei artificiale;

c) schimbările majore produse de internet şi mediul on-line

d) modificările climatice, de mediu şi poluarea, suprapuse cu scăderea resurselor energetice şi creşterea preţurilor energiei;

e) asigurarea siguranţei, disponibilităţii şi calităţii resurselor şi utilităţilor;

f) îmbătrânirea populaţiei şi presiunea pe bugetele sociale;

g) creşterea accentului pe siguranţa cetăţenilor, reciclarea deşeurilor, economia circulară;

h) creșterea competiţiei la nivelul oraşelor, pentru atragerea de resurse şi personal calificat;

i) scăderea bugetelor administraţiilor locale şi dependenţa de bugetele centrale, care limitează viteza de dezvoltare a proiectelor de către administraţiile locale

Aceste provocări se regăsesc și la nivel local la o scală mai redusă.

Tendința globală și soluțiile inteligente propun utilizarea tehnologiilor ca răspuns la aceste provocări, acest concept rezumăndu-se la termenul de ”oraș inteligent” sau ”smart city”.

Standardul ISO37120/2014 defineşte parametrii comunităţilor sustenabile, sprijinind identificarea de verticale strategice (VS) de dezvoltare ale unui oraş inteligent, cele mai frecvent întâlnite fiind:

VS.1. Administraţie locală inteligentă (e-Administrație, e-Guvernare) – are la bază comunicarea şi interacţiunea facilă cu cetăţenii, facilitarea dezvoltării mediului de afaceri local, implementarea de proiecte de impact asupra calităţii vieţii, reducerea birocraţiei, creşterea transparenţei, eficienţei şi reducerea costurilor administrative

VS.2. Mobilitate urbană inteligentă (transport sustenabil) – transport public şi comercial eficient şi nepoluant (autovehicule electrice), transport multimodal, utilizarea mijloacelor fizice (mers, biciclete), gestiunea parcărilor, gestiunea traficului, infrastructură, logistică şi planificare eficientă, acces facil şi instrumente de plată

VS.3. Clădiri sustenabile/ inteligente (mediu de locuit şi afaceri sustenabil) – include clădirile eficiente energetic, cu aport minim de energie exterioară, capabile să folosească pe scară largă energii regenerabile, să micşoreze poluarea, să automatizeze utilităţile, asigurând un standard ridicat de viaţă sau de lucru

VS.4. ICT şi Utilităţi publice (Infrastructură şi procese integrate între ICT, energie, utilităţi şi transport) – presupune utilizarea tehnologiilor IT şi de Comunicaţii pentru interconectarea dotărilor de infrastructură, în scopul îmbunătăţirii eficienţei şi sustenabilităţii oraşului; include de exemplu resurse regenerabile de energie, automatizări de creştere a eficienţei energetice, iluminatul public, reţelele de comunicaţii, dar şi reţele de senzori pentru infrastructura de utilităţi (apă, apă uzată, gaze, încălzire, trafic, deşeuri, etc.), unităţi şi platforme de achiziţie,  stocare şi prelucrare a informaţiilor, aplicaţii de gestiune şi decizie

VS.5. Mediu  – se asigură monitorizarea permanentă a principalilor parametri de mediu şi luarea de măsuri eficiente contra depăşirii limitelor admise

VS.6. Siguranţa publică inteligentă – asigurarea ordinii publice, securităţii şi siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi modul de acţiune în caz de accidente, urgenţe, calamităţi

VS.7. Sănătate inteligentă (e-Sanatate) – îmbunătăţirea stării de sănătate, calităţii serviciilor, fluxurilor între unităţile medicale, diminuarea costurilor prin optimizarea resurselor, telemedicina, dispozitive portabile

VS.8. Educaţie inteligentă – eficienţa şi calitatea sistemului educaţional, formare profesională, alfabetizare digitală, platforme de învăţare şi perfecţionare

VS.9. Turism inteligent (e-Turism) – informare şi interacţiune cu turiştii, promovare locală, servicii

VS.10. Inovaţie şi Afaceri locale inteligente – dezvoltare durabilă prin colaborare cu administraţia, accent pe afacerile creative, inovative şi cu valoare adăugată mare, eficientizarea costurilor, economisirea resurselor, protejarea mediului

VS.11. Planificare urbană inteligentă – planificarea spaţială, temporală şi multidisciplinară a modului de dezvoltare a oraşului