Model Angajament de conformare GDPR

LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENT DE CONFORMARE

Confirm faptul că:

a)     am luat la cunoştinţă despre prevederile Regulamentului Orasul Saliste privind protecţia datelor cu caracter personal.

şi/sau

b)         am participat la programele de pregătire şi am fost instruit conform prevederilor Regulamentului Orasului Saliste privind protecţia datelor cu caracter personal (pentru personalul care participă la instruirea profesională în domeniu, ulterior angajării).

Înţeleg că am obligaţia de a respecta dispoziţiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi Regulamentul Orasului Saliste privind protecţia datelor cu caracter personal, în considerarea calităţii mele de salariat al Orasului Saliste.

Îmi asum personal responsabilitatea pentru respectarea integrală a principiilor, cerinţelor şi obligaţiilor care rezultă din dispoziţiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi  Regulamentul Orasului Saliste privind protecţia datelor cu caracter personal, elaborat în aplicarea prevederilor legale specifice.

Subsemnatul/subsemnata:__________________________________________________________

Data naşterii: __/__/____, angajat/ă în Funcţia/Postul____________________/Compartiment _____________________________________________________

Data :                                                                                       Semnătura :

Regulamentul CCICJ privind protecţia datelor cu caracter personal fost prezentat de către :

_______________________________________________________________________________,

Funcţia/Postul___________________________/Compartiment____________________________________

Data :                                                                                       Semnătura :