Evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal de către operatori este necesară în următoarele cazuri:
a)prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării unei evaluări sistematice și cuprinzătoare a aspectelor personale referitoarela persoane fizice, care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și care stă la baza unor decizii care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
b)prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, a datelor genetice, a datelor biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, a datelor privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice sau a datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni;
c)prelucrarea datelor cu caracter personal având ca scop monitorizarea sistematică pe scară largă a unei zone accesibile publicului, cum ar fi supravegherea video în zone publice, precum căi de acces, piețe, parcuri sau alte asemenea spații;
d)prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal ale persoanelor vulnerabile, în special ale minorilor, prin mijloace automate de monitorizare și/sau înregistrare sistematică a comportamentului, inclusiv în vederea desfășurării activităților de reclamă, marketing și publicitate;
e)prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal prin utilizarea inovatoare sau implementarea unor soluții tehnologice automate noi, în special în cazul în care operațiunile respective limitează capacitatea persoanelor vizate de a-și exercita drepturile, cum ar fi utilizarea tehnicilor de recunoaștere facială în vederea facilitării accesului în diferite spații;
f)prelucrarea pe scară largă a datelor generate prin intermediul dispozitivelor cu senzori care transmit date prin Internet sau alte mijloace (aplicații „Internetul lucrurilor” cum ar fi smart TV, vehicule conectate, contoare inteligente, jucării inteligente, orașe inteligente sau alte asemenea aplicații) în scopuri precum evaluarea situației economice, a stării de sănătate, a preferințelor sau intereselor personale, a solvabilității sau comportamentului, localizarea geografică a persoanelor vizate;
g)prelucrarea pe scară largă și/sau sistematică a datelor de telefonie, de internet sau a altor date de comunicare, a metadatelor sau a datelor de localizare sau urmărire a persoanelor fizice (cum ar fi urmărirea prin Wi-Fi, prelucrarea datelor de localizare geografică a pasagerilor în transportul public sau alte asemenea situații) atunci când prelucrarea nu este necesară pentru prestarea unui serviciu solicitat de persoana vizată.