CAdămuș (în maghiară: Ádámos, în germană: Adomesch) este o comună în județul Mureș, Transilvania, România, formată din satele Adămuș (reședința), Chinciuș, Cornești, Crăiești, Dâmbău și Herepea.

Comuna Adămuș este administrată de un Primar și un Consiliu Local compus din 15 consilieri.

Populație- aproximativ 5147 locuitori la ultimul recensământ.

Autorităţile locale din judeţul Mureş au un grad ridicat de participare la asociaţii micro- regionale/ intercomunitare, care s-au înfiinţat după anul 2000. În prezent există peste 34 de reţele de parteneriat de acest gen.

Un domeniu prioritar luat în calcul în strategia de dezvoltare locală a Comunei Adămuș este asigurarea unei administrații publice eficiente.

Grupurile de acţiune locală LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală, prin asocierea autorităţilor locale şi parteneri privaţi.  Cele 5 Grupuri de Acţiune Locală (GAL) Leader, constituite la nivelul judeţului în perioada 2007-2013 au contribuit la crearea unui climat de dialog între localităţi învecinate şi prin proiectele gestionate contribuie la dezvoltarea comunităţilor rurale.

Veniturile totale bugetare ale unităţilor administrativ-teritoriale înregistrează o tendinţă descrescătoare, care se reflectă într-o serie de efecte: dificultăţi în acoperirea cheltuielilor de bază de funcţionare, reducerea investiţiilor din fonduri proprii, diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, prudenţă în accesarea de fonduri structurale urmare capacităţii reduse financiare de a asigura contribuţia proprie.

Cetăţenii devin din ce în ce mai exigenţi în ceea ce priveşte performanţa administraţiei publice locale şi doresc servicii de calitate şi diversificate. Orientarea spre rezultate, respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi raţionalizării resurselor trebuie sa fie preocuparea factorilor implicaţi în elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor privind serviciile publice.

Totodată, cetăţenii devin mai educaţi, îşi cunosc drepturile şi doresc să cunoască destinaţia banului public.

PRIORITĂȚILE Administrației publice locale din Adămuș, sunt:

 • Creșterea capacității de planificare strategică
 • Promovarea unor standarde ridicate de transparență și de calitate în AP
 • Implicarea structurilor parteneriale publice și private în luarea deciziilor la nivelul comunităților locale
 • Dezvoltarea parteneriatului public-privat
 • Îmbunătățirea gradului de transparență la nivelul Primăriei
 • Optimizarea fluxului de informații prin utilizarea tehnologiei
 • Aducerea serviciilor publice mai aproape de cetățeni
 • Implementarea de soluții de tip e-guvernare
 • Reducerea costurilor administrative
 • Eficientizarea utilizării banilor publici
 • Implementarea unor soluții de management intern performant și modern

Urmărind o parte din obiectivele/prioritățile de mai sus, Primăria Adămuș a ales soluția CityManager pentru a crește capacitatea administrativă și pentru a oferi servicii publice de calitate și diversificate (în mediul online și offline) cetățenilor.

CityManager înseamnă:

 1. Simplificarea procedurilor administrative prin tehnologie
 2. Furnizarea de servicii publice online (depunere documente/cereri online, sesizare probleme, plata amenzilor online, acces ușor și rapid la informații de interes public, verificarea stadiului documentelor depuse, modernizarea site-ului oficial al Primăriei etc.)
 3. Alertarea funcționarilor publici de termene privind rezolvarea anumitor cereri/ acte/documente
 4. Registratură electronica
 5. Suport privind realizarea controlului intern managerial în cadrul instituției
 6. Siguranța datelor stocate în platforma Microsoft Azure
 7. Renunțarea la documentele pe hârtie și introducerea documentelor electronice
 8. Crearea unui cloud guvernamental local sigur și de încredere
 9. Eliminarea birocrației
 10. Reducerea cheltuielilor bugetare
 11. Creșterea eficienței și eficacității administrației publice locale
 12. Acoperirea tuturor zonelor de locuit pentru ca orice cetățean cu acces la internet să aibă posibilitatea de a interacționa de la distanță cu administrația publică

Administrațiile publice locale din România urmează să efectueze tranziția în totalitate către tehnologia digitală, atât în mediul urban cât și rural.

Administrațiile publice trebuie să fie deschise, transparente, eficiente și favorabile incluziunii, oferind servicii publice digitale fără frontiere, personalizate, ușor de utilizat, accesibile și de la un capăt la altul (end-to-end) pentru toți cetățenii și toate întreprinderile din UE până în anul 2022, reducând astfel costurile, obstacolele și sarcinile administrative pentru cetățeni și întreprinderi,  profitând în acest fel de toate avantajele revoluției digitale.SmartCity Solutions SRL