POCA promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică din România are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată și performantă, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare.

O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților  instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României., și anume:

RO11 – Nord-Vest
RO12 – Centru
RO21 – Nord-Est
RO22 – Sud-Est
RO31 – Sud – Muntenia
RO32 -Bucureşti- Ilfov
RO41 – Sud-Vest Oltenia
RO42 – Vest

Programul se adresează următoarele tipuri de beneficiari:

 • autorități și instituții publice centrale,
 • autorități administrative autonome,
 • ONG-uri,
 • parteneri sociali,
 • instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare,
 • Academia Română,
 • autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor,
 • autorități și instituții publice locale beneficiare ITI,
 • instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.

Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, astfel:

 • Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro (59%);
 • Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%);
 • Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%).

Mai multe informații aici: http://www.fonduri-ue.ro/