DPO-ul trebuie desemnat de către operator, potrivit art. 37 alin. 5 din Regulament, pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini următoarele sarcini, menționate în 39 alin. 1:

  •  informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului și al altor dispoziții de drept ale Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;
  •  monitorizarea respectării Regulamentului, a altor dispoziții de drept ale Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
  •  furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării protecției datelor;
  •  cooperarea cu autoritatea națională de supraveghere;Desemnare DPO- formular ANSPDCP
  • asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

Pe site-ul oficial al Autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal *ANSPDCP a apărut formularul de transmitere a DPO-ului desemnat de operator.

Îl regăsiți mai jos: