Conceptul de SMART CITY este acoperit pe larg în ziua de azi și este definit prin numeroși termeni ca: digital city, e-communities, intelligent city, telecity sau wired city care nu mai țin de domeniul SF.

Orașe ca Amsterdam, Barcelona, Hong Kong, Delhi, New York, Berlin, Copehnaga, Toronto, Stockholm, Viena și multe altele sunt exemple de orașe care urmăresc activ implementarea unei strategii SMART și care sunt considerate și date ca exemple de smart cities.

Componenta SMART a unui oraș a evoluat rapid în ultimii ani de la o posibilitate la o necesitate, inclusă în strategiile de dezvoltare urbană.

Utilizând senzori cu consum minim de energie, rețele wi-fi, supravegherea digitală, procesarea automată a fluxurilor de date și sistemele de management al serviciilor publice sunt doar câteva exemple de digitalizare și oportunități pentru orașele inteligente.

Dincolo de sistemele fizice cu care ne-am obișnuit, aceste soft-uri bazate pe tehnologie și automatizări reprezintă un răspuns la provocarea urbană din zilele noastre.

Conform studiilor și analizelor provocarea urbană de azi este să gândești, să acționezi și să trăiești SMART.

Statisticile și previziunile experților în demografie și urbanism prevăd faptul că populația lumii se va dubla până în anul 2050, de aceea plecând de la această premiză observăm tot mai multe demersuri în transformarea sistemelor și comunităților prin soluții inteligente ca răspuns la probleme ca resurse indisponibile, rețele fizice învechite , capacități limitate, protejarea mediului înconjurător, aglomerarea urbană, siguranță, nevoia unui sistem integrat de management etc.

Plecând de la aceste afirmații, orașele și comunitățile locale trebuie să înceapă să gândească în perspectivă și să planifice cum să devină prietenoase cu mediul, orientate spre cetățeni, cum să utilizeze rațional resursele, cum să genereze venituri în paralel. Din acest punct de vedere tehnologia IT&C este una dintre puținele opțiuni care pot ajuta orașele să devină sustenabile, eficiente și moderne.

Trendul global de transformare în smart city a creat o comunitate de piețe globale, regiuni, țări, metropole, alianțe, asociații, grupuri de inovare care colaborează în acest demers și au adoptat în acest sens strategii, programe, inițiative, planuri de acțiune și declarații pentru care se alocă din ce în ce mai multe fonduri la nivel mondial.

În Europa, dezvoltarea de orașe inteligente are doi actori principali: orașele -în mod special marile capitale (Amsterdam, Viena, Barcelona, Helsinki, Copehnaga, Londra) și Uniunea Europeană (Studiu Maparea Orașelor Inteligente în Uniunea Europeană). În scopul sprijinirii dezvoltării orașelor inteligente Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat în 2015 un document care pune bazele unei strategii de dezvoltare și susținere a proiectelor de tip SMART CITY, intitulat ”Orașele inteligente ca motor al unei noi politici industriale în Europa” disponibil aici.

Orice demers în SMART CITY trebuie să înceapă cu un Management SMART; în acest sens executivul din administrația locală și anume PRIMARUL ( și aparatul său de specialitate) sau CITY Managerul sunt primii care trebuie să asigure dezvoltarea comunității de servicii publice inteligente și să explice cetățenilor importanța unei strategii inteligente de dezvoltare bazată pe tehnologie.

Roluri determinante în acestă provocare de catalizare a comunităților și transformare pe baza tehnologiei digitale în comunități SMART,  le au: societatea civilă și anume cetățenii care trebuie educați pentru a deveni cetățeni smart; mediul de afaceri- cu un rol important în stimularea inovării și colaborarea cu instituțiile publice pentru livrarea de soluții smart; HUB-urile inovative; Consiliul Local pentru susținere politică și sprijin în realizarea viziunii strategice de transformare smart city, precum și Clusterele tehnologice pentru studii de caz și schimbul de idei și soluții care au funcționat în orașele considerate deja inteligente.

  În contextul unei urbanizări tot mai accentuate, UE și statele membre consideră că orașele sunt „laboratoare pentru o Europă mai dinamică și mai digitală”, în care se pot experimenta măsuri menite să genereze creștere însoțită de ocuparea forţei de muncă și dezvoltare socială.

Strategia Europa 2020 promovează orașele inteligente în întreaga Europă prin investiții în infrastructurile TIC, pentru dezvoltarea capitalului uman, și în soluții care să profite de avantajele legate de noile tehnologii și de digitalizare pentru realizarea următoarelor obiective: îmbunătățirea durabilității și calității vieții și muncii cetățenilor și întreprinderilor, optimizarea eficienței și accesibilităţii serviciilor, reducerea sărăciei, a ratei șomajului, a excluziunii sociale, a poluării și a degradării mediului.

Transformarea orașelor pentru a deveni inteligente va avea urmări asupra inovării tehnologice, asupra transporturilor inteligente, asupra creșterii eficienței energetice, asupra vieții cetățenilor, lucrătorilor și întreprinderilor, prin numeroase schimbări legate, de exemplu, de munca la distanță, de e-democrație, de transparența sporită, și va permite o participare mai activă la procesul decizional.

Dintre parametrii care vor defini un SMART CITY în anul 2020 , amintim:

 •  rețele electrice inteligente
 • rată penetrare bandă lată de peste 80%
 • supraveghere inteligentă
 • biometrie
 • clădiri inteligente și automatizate
 • echipamente pentru iluminat inteligent
 • rețele de senzori pentru management digital al consumului de resurse
 • e-guvernare
 • e-educație
 • e-sănătate
 • mobilitate cu emisii rduse
 • transport inteligent
 • dispozitive medicale inteligente și conectate

Cert este că procesul unui oraș de a deveni inteligent este unul continuu care necesită planificare, leadership, finanțare și viziune.