Parteneriatul european pentru inovare privind orașele și comunitățile inteligente (EIP-SCC) este un instrument de finanțare UE care reunește orașele, industria și cetățenii pentru a îmbunătăți viața urbană prin soluții integrate mai durabile. Acest parteneriat abordează provocările specifice fiecărui oraș din diferite domenii politice, cum ar fi energia, mobilitatea și transportul și TIC. Se bazează puternic pe implicarea cetățenilor, a industriei și a altor părți interesate importante pentru a dezvolta soluții inovatoare și a participa la guvernarea orașelor.

Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare din UE, cu fonduri de aproape 80 de miliarde de euro disponibile pe parcursul a 7 ani (2014-2020) – pe lângă investițiile private pe care le vor atrage acești bani. Acesta promite mai multe descoperiri, descoperiri și primele din lume prin luarea de idei minunate de la laborator la piață.

Orizont 2020 reprezintă instrumentul financiar de punere în aplicare a Uniunii inovării, o inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 care vizează asigurarea competitivității globale a Europei. Considerat ca un mijloc de a stimula creșterea economică și de a crea locuri de muncă, Orizont 2020 are sprijinul politic al liderilor europeni și al deputaților în Parlamentul European. Aceștia au fost de acord că cercetarea reprezintă o investiție în viitorul nostru și astfel este pusă în centrul proiectului UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și locuri de muncă.

Prin cuplarea cercetării și inovării, Orizont 2020 ajută la realizarea acestui obiectiv, punând accentul pe știința excelentă, pe conducerea industrială și pe abordarea provocărilor societale. Scopul este acela de a asigura că Europa produce știință de clasă mondială, elimină barierele din calea inovării și facilitează colaborarea dintre sectoarele public și privat în furnizarea de inovații.

Orizont 2020 este deschis tuturor, cu o structură simplă care reduce birocrația și timpul, astfel încât participanții să se poată concentra asupra a ceea ce este cu adevărat important. Această abordare asigură realizarea rapidă a proiectelor noi și obținerea de rezultate mai rapide.

Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare va fi completat de măsuri suplimentare pentru completarea și dezvoltarea în continuare a Spațiului European de Cercetare. Aceste măsuri vizează eliminarea barierelor în calea creării unei veritabile piețe unice pentru cunoaștere, cercetare și inovare.

Domeniile acoperite de Orizont 2020 sunt:

Agricultură și silvicultură  Resurse acvatice     Industrii bazate pe biologie     Biotehnologie     Energie     Mediu și climă Acțiune     Dieta alimentara si sanatoasa     Finanțarea cercetătorilor     Sănătate     Cercetare și inovare în domeniul TIC     Inovaţie     Cooperare internationala     Tehnologii de activare cheie     Parteneriate cu industria și statele membre     Materie prima     Infrastructurile de cercetare     Securitate     IMM-uri     Științe sociale și umaniste     Societate     Spaţiu     Transport

Pentru a accesa broșura Orizont 2020 (H2020) accesați următorul link:  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_threeyearson_a4_horizontal_2018_web.pdf