E-guvernarea sau E-gov reprezintă cea mai mare provocare a administrației publice de pe întreg mapamondul.

E-guvernarea reprezintă o intracțiune complexă între societate și tehnologie și nu doar un obiectiv. Unii consideră e-guvernarea un mit, realitatea însă ne arată faptul că multe țări au implementat acest concept și sunt astăzi exemple de succes ale guvernării electronice. Dintre acestea amintim SUA, Canada, Marea Britanie, Estonia și alte țări din nordul Europei care se află într-un stadiu avansat de guvernare electronică.

Digitalizarea administrației publice reprezintă o condiție necesară a dezvoltării economice și sociale a întregii societăți și de aliniere la standardele internaționale.

Economia și dezvoltarea sunt bazate pe mijloace electronice, iar neutilizarea tehnologiei va deveni în curând o piedică în calea progresului și performanței unei națiuni.

În acest context de digitalizare și societate informațională, Uniunea Europeană a întreprins un demers – printr-o serie de decizii strategice și programe disponibile de realizare a unei ”Piețe unice digitale”.

În prezent, inovarea şi creativitatea în sectorul public au devenit o necesitate, inovarea fiind vitală pentru îmbunătăţirea performanţelor şi eficienţei sectorului public şi pentru furnizarea unor servicii publice de calitate, care să dea încredere cetățenilor și să crească gradul de transparență administrativ.
În primul rând, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi social media reprezintă surse importante pentru inovaţie, prin infrastructura şi potenţialul de inovare, ceea ce poate conduce la realizarea mai multor tipuri de inovaţii.
Potenţialul inovativ al TIC şi social media se referă la mai multe caracteristici încorporate în aceste tehnologii, de exemplu capacitatea de a prelucra cantităţi mari de date, informaţii în mod sofisticat, capacitatea de a îmbunătăţi accesul la informaţii şi cunoştinţe din punct de vedere funcţional şi geografic, puterea de a îmbunătăţi transparenţa proceselor, a organizaţiilor publice, capacitatea de a monitoriza şi controla aceste procese, potenţialul de a comunica, vizualiza şi facilita toate tipurile de interacţiuni dintre administrație și cetățeni.
Revenind la conceptul de e-administrație/ e-guvernare, administrația publică se confruntă cu probleme legate de planificarea eficientă a resurselor raportate la nevoile cetățenilor. Chiar și acolo unde există strategii și criterii transparente se întâmpină dificultăți în analiza completă și corectă a datelor și informațiilor, precum și a nevoilor comunității pentru creșterea nivelului de trai a acesteia.
Guvernarea electronică reprezintă procesul de reinvenţie a sectorului public prin digitalizare şi noi tehnici de management a informaţiei, proces al cărui scop final este creşterea gradului de participare politică a cetăţenilor şi eficientizarea aparatului administrativ.
O oportunitate principală rezultată din inovarea în sectorul public este reprezentată de îmbunătățirea calității și gamei de servicii oferite comunităților, fiind incluși aici cetățeni individuali, grupuri sociale și întreprinderi.
În acest context, modernizarea administrației publice ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea eficienței, eficacității și a vitezei de furnizare a serviciilor, precum și pe realizarea de standarde ridicate de predictibilitate, fiabilitate și responsabilitate.
Dintre obiectivele e-guvernării amintim:
 • creșterea eficienței costurilor și rentabilitatea serviciilor publice furnizate
 • asigurarea accesului la informaţia oficială prin intermediul paginilor WEB în reţeaua Internet
 • optimizarea utilizării resurselor materiale şi umane, precum şi a timpului necesar prestării serviciilor
 • prestarea serviciilor publice prin intermediul mijloacelor electronice pentru cetăţeni şi mediul de afaceri
 • îmbunătățirea relațiilor dintre sectorul public și cetățeni
 • simplificarea procedurilor administrative
 • îmbunătățirea  serviciilor publice
 • dezvoltarea infrastructurii informaţionale de stat
 • creşterea nivelului de pregătire a angajaţilor publici în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii
 • întărirea capacității administrative
 • consolidarea democrației și ameliorarea corupției
 • restructurarea profundă la nivel central și local în scopul modernizării și digitalizării instituționale
 • cooperarea administrației cu societatea civilă în procesul decizional
 • asigurarea transparenței actelor administrative
 • creșterea calității serviciilor publice
 • instituirea unui sistem modern , eficient, tehnologizat și transparent de guvernare
Într-o viziune mai simplistă, funcționari publici mai eficienți din punct de vedere digital înseamnă mai puține cozi la ghișee (multe task-uri ale acestora putându-se face via Internet), mai puțini factori de stres (atât pentru cetățeni, cât și pentru funcționarii publici), proveniți, în principal, din mediul extern – toate aceste elemente rezultând, într-un final, în dezvoltarea propice și armonioasă a administrației publice, tehnologiile digitale de comunicare aducând beneficii nenumărate asupra viitorului acesteia.
În ceea ce privește evoluția sistemelor de guvernare electronică, observăm următoarele etape:
1. prima fază a reprezentat-o prezentarea de informații online pe site-urile instituțiilor
2. a doua fază – oferirea posibilității de a descărca formulare tipărite necesare în interacțiunea cu autoritățile
3. a treia fază – oferirea posibilității de a completa formulare online, efectuarea de tranzacții și plăți datorate autorităților- online
4. a patra fază- curentă- soluțiile sunt regândite pentru a face uz deplin de posibilitățile tehnologiei sub aspectul facilitării interfeței cu cetățenii
Pentru autorităţile publice folosirea Internetului aduce avantajele clasice ale disponibilităţii, informaţia pe site fiind oferită 24 de ore din 24, 365 de zile pe an şi al accesibilităţii şi interacţiunii, persoanele interesate putând accesa informaţia şi efectua tranzacţiile de oriunde au acces la Internet în lume.
Administraţiile din aproape întreaga lume folosesc deja Internetul de la forme simple la forme mai complexe. În cazul ţărilor dezvoltate se constată dualismul autorităţi locale vs. autorităţi centrale. O primă tendinţă este ca autorităţile locale să fie mai active, mai aproape de cetăţean cu aplicaţii cum sunt:
 • eliberare permise de conducere
 • plata amenzi
 • plata taxe și impozite online
 • înregistrare vot
 • achiziții
 • spațiu electronic pentru completarea asistată a formularelor electronice
 • registre online
 • licitații
 • ghiduri online
 • depunere documente online
 • portal etc.
Principiile care stau la baza furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice sunt:
 • transparenţa în furnizarea de informaţii şi servicii publice;
 • accesul egal, nediscriminatoriu, la informaţii şi servicii publice, inclusiv pentru persoanele cu handicap;
 • eficienţa utilizării fondurilor publice;
 • confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului datelor cu caracter personal;
 • garantarea disponibilităţii informaţiilor şi a serviciilor publice
 În concluzie , evoluţia e-guvernării permite inventarierea principalelor servicii care se oferă în lume cetăţenilor şi organizaţiilor. Mai mult decât atât la nivelul Uniunii Europene au fost definite serviciile publice de bază a căror implementare este definitorie pentru compararea progreselor e-guvernării în statele membre.
Modernizarea serviciului public, în vederea creşterii eficacităţii şi capacităţii de a face faţă nevoilor, se va baza în mod esenţial pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor mai ales în următoarea perioadă.
Dacă până în anul 2017 în România se vorbea mai mult conceptual  referitor la acest subiect, tindem să credem că anul 2018 se va axa pe implementarea unor proiecte de e-guvernare la scală mai mare.