Ce este indicele DESI?

Indicele Digital Economy and Society Index (DESI) este un instrument de măsurare și evaluare a progresului digital al statelor membre ale Uniunii Europene. A fost creat pentru a evalua și compara performanțele țărilor în ceea ce privește economia digitală și societatea digitală. Acest indice urmărește să evalueze cât de bine pregătite sunt țările pentru tranziția către o economie și societate bazată pe tehnologie digitală.

DESI măsoară progresul în cinci domenii cheie:

  1. Conectivitate: Evaluarea infrastructurii de comunicații, inclusiv accesul la internet cu viteză mare și disponibilitatea rețelelor mobile.
  2. Competențe digitale: Măsoară nivelul de competențe digitale ale populației, inclusiv cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a utiliza tehnologia digitală.
  3. Utilizarea internetului: Evaluează gradul de utilizare a internetului de către cetățeni și întreprinderi, inclusiv activitățile online, serviciile publice digitale și comerțul electronic.
  4. Integrarea tehnologiei digitale: Analizează gradul de digitalizare a întreprinderilor și guvernelor, inclusiv utilizarea serviciilor cloud, e-facturare, e-guvernare etc.
  5. Servicii publice digitale: Măsoară disponibilitatea și calitatea serviciilor publice oferite online, cum ar fi serviciile medicale, educaționale și administrative.

Fiecare dintre aceste domenii este evaluat printr-un set de indicatori specifici, iar punctajele obținute în fiecare categorie sunt combinate pentru a calcula scorul total DESI al unei țări. Scorurile mai mari indică o economie și o societate mai avansată din punct de vedere digital.

DESI oferă o perspectivă utilă asupra progresului digital în cadrul Uniunii Europene și poate fi folosit ca instrument pentru a identifica punctele tari și slabe ale fiecărei țări și pentru a stabili obiective și politici pentru îmbunătățirea mediului digital.

Indicele este actualizat anual și oferă o imagine actualizată a evoluției în domeniul digital în cadrul UE.

Este un instrument util pentru a ghida politicile și eforturile de dezvoltare digitală în Europa.