Despre administrația publică se tot vorbește, însă cum rămâne cu viitorul acesteia atunci când se face referire la tehnologiile digitale de comunicare și, mai precis, la felul în care acestea sunt aplicate și dezvoltate în cadrul sectorului public?
În țările dezvoltate, precum și în cele în curs de dezvoltare, tehnologiile informației și comunicațiilor reprezintă o abilitate esențială ce trebuie să fie deținută de cea mai mare parte a populației active, societatea modernă bazându-se pe folosirea acestora pe scară largă.

În contextul tehnologiilor digitale de comunicare, vorbim de e-guvernare sau guvernare2.0, concept care astăzi reprezintă poate cea mai mare provocare a administrațiilor publice din lume. Guvernarea electronică este înțeleasă
ca “un rezultat al amplelor activități de cercetare și un domeniu aflat în plină dezvoltare pentru cele mai diverse medii de interes economico-social și administrativ, la nivelul comunităților locale,regionale și internaționale”.
Pentru a se putea dezvolta domeniul e-guvernării, este nevoie de utilizarea eficientă și eficace a următorilor cinci factori:
1) conectivitatea și infrastructura tehnologică
2) viziunea de e-guvernare;
3) mediul juridic și cel de afaceri;
4) educația și instruirea;
5) resursele financiare adecvate.
Educația reprezintă un element vital în înțelegerea, de către cetățeni, a faptului că schimbarea este posibilă, prin aceasta predându-se principiile de bază ale științei moderne, elementele de raționament analitic, totodată fiind stimulată capacitatea de continuă învățare, abilitate atât de necesară în era societății informaționale.
Instrumentele digitale accesibile astăzi pot fi utilizate de către administrațiile publice pentru a implica cetățenii în mod continuu la procesul de luare a deciziilor. Cu cât contribuie mai mult la acest proces, cu atât cetățenii devin mai informați, mai responsabili atât pentru comunitățile din care fac parte, cât și pentru țara lor, putându-i totodată influența pe oficialii aleși, chiar și online.
Un exemplu relevant de participare cetățenească, prin intermediul rețelelor de interacțiune, este dat de cazul municipiului Amsterdam, în care Primăria a venit cu o soluție inovativă de a pune cetățenii în legătură directă
cu poliția locală. Cu ajutorul mass-media, a fost promovată cooperarea între poliție și cetățeni și, de asemenea, acestora din urmă li se aduce la cunoștință rezultatele anchetelor polițienești. Rezultatul acestui proiect a constat în crearea unui website, cu scopul de a crește implicarea în rândul cetățenilor și de a concretiza interacțiunea între cele două părți – cetățeni și poliție.
Din acest context, putem deduce importanța implicării cetățenilor în ”fabricarea” serviciilor publice, rol dobândit în special prin mecanismele de reprezentare, cetățenii dorindu-și să beneficieze de egalitarism atunci când vine vorba de condiții de interacțiune cu factorii de guvernare.
Comunicarea reprezintă un element esențial în vederea îmbunătățirii relațiilor interpersonale dar și inter-instituțională. Aceasta se constituie ca un proces de transmitere și schimb al cunoașterii și valorilor, noile rețele comunicaționale fiind, adesea, motorul acumulărilor informaționale.
Capacitatea indivizilor de a se exprima în spațiul public este considerabil sporită datorită noilor tehnologii digitale de comunicare. Prin intermediul acestui tip de tehnologii, se observă o extindere a accesului în spațiul public, cetățenii putând, de exemplu, comunica mai ușor cu autoritățile statului și reușind (nu tot timpul, însă) să își satisfacă mai repede și mai ușor anumite nevoi. Tehnologiile de comunicare digitală sunt aproape capabilesă elimine sau să contribuie la eliminarea inegalităților în ceea ce privește accesul la spațiul public.
Exemple de beneficii aduse de soluții inteligente în sfera interacțiunii cetățean-instituție publică sunt, conform prezentării soluției CityManager:
  • digitalizarea interacțiunii dintre instituție publică-cetățean
  • posibilitatea solicitării de documente online
  • depunerea documentelor online pe Primaria Online fără a mai fi necesară deplasarea la ghișee
  • semnalarea problemelor de pe orice dispozitiv de tip smartphone
  • acces în tip real la informații de interes public
  • cetățenii pot achita amenzi online
  • cetățenii pot accesa informațiile de interes public
  • cetățenii sunt informați în momentul depunerii cererilor -de documentele necesare fără a mai fi nevoie de mai multe drumuri la ghișee

Administrația publică trebuie să devină SMART!

Trăim în era tehnologiei, iar totul în jurul nostru devine ”smart”, de la instrumente, la organizații, comunități și comunicare.

Cum credeți că trebuie să ne pregătim pentru acest viitor?