Trăim într-o lume în care cetățeanul devine din ce în ce mai conștient de drepturile și rolul său în societate,venite în completarea obligațiilor pe care Statul așteaptă ca acesta să și le îndeplinească.

Situația aceasta este în mod natural- generată de schimbările prin care trece administrația publică din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Implementarea și utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor de e-guvernare destinate cetățenilor și mediului de afaceri, completat cu mobilitatea oferită de echipamentele moderne de comunicații electronice, duc utilizarea tehnologiilor și digitalizarea la un alt nivel în cadrul comunităților din România și din întreaga lume.

Accesarea digitalizată a informațiilor despre instituțiile publice, comerțul electronic, completarea de formulare online pe platforme, comerțul electronic, plata online a taxelor și impozitelor, depunerea prin Internet a declarațiilor către administrația publică locală, utilizarea e-mail-ului sau a documentelor semnate electronic în relația cu instituțiile publice devin modalități normale de interacțiune cu administrația publică.

Beneficiile utilizării serviciilor publice online sunt uriașe, atât la nivelul administrației publice cât, mai ales, la nivelul cetățenilor și mediului de afaceri.

    Timpul recuperat de la cozile la ghișee sau în trafic, micșorarea timpului de așteptare în picioare, în căldură sau în frig, reducerea timpului de rezolvare, reducerea dependenței de programul de lucru la ghișeu, diversificarea mijloacelor de informare sau de interacțiune, sunt beneficii evidente pentru persoanele ce trebuie să interacționeze cu administrația publică.

Completată cu reducerea birocrației, creșterea transparenței și a eficienței prin utilizarea tehnologiilor moderne și automatizarea fluxurilor administrative, administrația publică din România face pași importanți către o administrație „smart”, suplă, adaptabilă și eficientă, datorită parteneriatului cu integratorii de soluții software și promotorii conceptului de smart city.

Totuși, pentru atingerea acestui statut la nivelul național în România, mai sunt necesare măsuri de simplificare administrativă, de creștere a gradului de interoperabilitate electronică dar și organizațională, sau de creștere a nivelului de securitate cibernetică, în special în contextul introducerii tehnologiilor „smart” bazate pe digitalizare și nu în ultimul rând de educare a cetățenilor în această direcție.

Reducerea consumului general de energie și materiale prin utilizarea tehnologiilor „smart” și a datelor colectate de la echipamentele utilizate în furnizarea serviciilor „smart”, proiectarea inteligentă a dezvoltării localităților, sunt metode prin care comunitățile umane sub coordonarea unei administrații „smart” pot atinge sinergia necesară pentru o dezvoltare durabilă.

Suplimentar, pentru ca schimbarea deja începută să se deruleze în condiții optime, este necesar ca instituțiile publice să poată realiza un management eficient al schimbării și tranziției către noi niveluri de eficiență și specializare în furnizarea de servicii publice către cetățeni și mediul de afaceri local.