Autor: ana

Despre Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA)

POCA promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică din România are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată și performantă, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților  instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este...

Read More

SmartCity Expo World Congress 2018

Congresul mondial Smart City Expo ediția 2018, organizat de Fira de Barcelona, este un summit de vârf organizat ca oamenii să întâlnească laboratoarele cele mai inspirate și avansate pentru a explora viitorul orașelor noastre. De la prima ediție din 2011, summit-ul a reușit să devină un punct de referință global pentru administrațiile publice, companiile, antreprenorii sociali, inițiativele, centrele de cercetare și inițiativele cetățenilor care vin împreună pentru a arăta, învăța și împărtăși dezvoltarea orașelor noastre. Congresul Mondial Smart City Expo din Barcelona reprezintă o întrunire globală de prezentare și actualizare cu cele mai inovative dezvoltări care transformă orașele în...

Read More

Informare privind Programele de finanțare pentru administrația publică locală

În perioada 18.02.-18.08.2018, unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban pot depune cereri de accesare de fonduri pentru proiecte de iluminat public prin Programul Operational Regional. Cererile de finanțare se fac cu ajutorul aplicaţiei electronice MySMIS, disponibilă la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis. Data deschidere apel de proiecte: 19.01.2018. Alocarea financiară totală a programului este de aproximativ 96.000.000 euro. Valoarea eligibilă a unei cereri de finanţare se încadrează între 100.000 si 5.000.000 euro. Săptămâna trecută, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management a P.O.R. a aprobat versiunea finală a Ghidului specific aferent apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și...

Read More

Tehnologii digitale

Pe deplin conștienți de avantajul competitiv pe care îl vor avea organizațiile cu cea mai mare abilitate de a transforma tehnologia în punctul lor forte, directorii de companii demonstrează în general un grad ridicat de familiarizare și adoptare a tehnologiilor digitale. În acest sens și administrația publică trebuie să se alinieze la acest trend global de digitalizare și tehnologizare a procedurilor și modului de interacțiune cu cetățenii. Privind la nivel „macro”, mediul economic global și peisajul competitiv vor fi remodelate complet în următoarea perioadă. Iar dintr-o perspectivă „micro”, modul în care oamenii lucrează și își petrec timpul liber –...

Read More

Rezoluții smart pentru 2018

Amintim faptul că un oraş inteligent înseamnă o aşezare urbană care creează, cu ajutorul tehnologiei, oportunităţi pentru toată lumea – de la cetăţeni  și persoane fizice, până la companii, autorităţi şi instituţii publice sau private (spitale, şcoli, firme de transport , companii). Comunicarea dintre autorităţi şi cetăţeni reprezintă baza acestui ecosistem tehnologic şi astfel beneficiile pot aduce plus valoare în comunitate. Revenind la rezoluții pentru 2018, care sunt cele mai întâlnite rezoluții? să faci economii să ajuți pe alții să nu te mai stresezi să investești inteligent dezvoltare personală să te implici mai mult Aceste rezoluții se iau la...

Read More