Autor: ana

Potențialul de energie regenerabilă din România

Având în vedere responsabilitatea pe care întreaga lume o are față de generațiile următoare și față de mediul înconjurător, Uniunea Europeană a trasat obiective clare în privința producerii de energie din surse regenerabile. Sursele regenerabile de energie avute în vedere pentru a fi stimulate sunt: energia eoliană, hidroenergia, energia geotermală, biomasa și energia solară. În urma unor studii realizate la nivelul României, potențialul în domeniul producerii de energie verde este de 65% biomasă, 17% energie eoliană, 12 % energie solară, 4% microhidrocentrale și 2% voltaic și geotermal. Conform unei hărți elaborate de către Administrația Naționala de Meteorologie, potențialul energetic...

Read More

Câteva evenimente ce premiază conceptul Smart City din 2017

Gala”Smart Cities of Romania Champions” – organizată în data de 10 octombrie 2017 recunoaște în fiecare an o serie de realizări ale principalilor „actori” (instituții publice, asociații profesionale, companii private) din domeniul smart city. Categoriile acoperă diverse abordari smart ca Proiectul anului, Strategie, Implicare, Mediatizare, Inițiativă, Activitate , iar criteriile de acordare au la bază reflectarea activității pe diverse canale de comunicare. O parte din câștigătorii ediției 2017 au fost: Primăria Brașov pentru derularea celui mai coerent plan de modernizare administrativă Compania Dahua pentru integrarea unor componente de Inteligență Artificială în portofoliul de soluții smart city Primăria Timișoara  pentru un...

Read More

Sarcinile unui DPO/ Responsabil cu protecția datelor

Monitorizarea respectării RGPD Art. 39(1)b) încredințează DPO, printre alte sarcini, obligația de a monitoriza respectarea RGPD. Considerentul 97 precizează în continuare că DPO „ar trebui să acorde asistență operatorului sau persoanei împuternicite de operator pentru monitorizarea conformității cu prezentul Regulament“. Ca parte a acestor sarcini de monitorizare a conformității, DPO poate, în special: 1 să colecteze informații pentru a indentifica operațiunilor de prelucrare 2 să analizeze și să verifice conformitatea operațiunilor prelucrare 3 să informeze, să consilieze și să emită recomandări operatorului sau persoanei împuternicite de operator. Monitorizarea conformității nu înseamnă că DPO este personal responsabil în situația în...

Read More

Expertiza și abilitățile unui DPO

Art. 37(5) prevede că DPO „este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute la art. 39”. Considerentul 97 prevede că nivelul necesar al cunoștințelor de specialitate ar trebuie să fie stabilit în funcție de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate și de nivelul de protecție impus pentru datele cu caracter personal prelucrate.  Nivelul de expertiză Nivelul de expertiză necesar nu este strict definit, dar trebuie să fie proporțional cu sensibilitatea, complexitatea și volumul de date prelucrate...

Read More

DPO sau Responsabilul cu protecția datelor

Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) ce urmează să devină aplicabil la data de 25 mai 2018 oferă un cadru legal modernizat, de conformitate bazat de responsabilitate pentru protecția datelor în Europa. Responsabilul cu protecția datelor (DPO) va reprezenta centrul acestui nou cadru juridic pentru multe organizații, facilitând respectarea prevederilor RGPD. Potrivit RGPD, este obligatoriu ca anumiți operatori și persoane împuternicite de operatori să desemneze un DPO. Aceasta va fi situația pentru toate autoritățile și organismele publice (indiferent de tipul datelor prelucrate) și pentru celelalte organizații care – ca și activitate principală –monitorizează în mod sistematic și pe scară...

Read More