Autor: ana

Expertiza și abilitățile unui DPO

Art. 37(5) prevede că DPO „este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute la art. 39”. Considerentul 97 prevede că nivelul necesar al cunoștințelor de specialitate ar trebuie să fie stabilit în funcție de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate și de nivelul de protecție impus pentru datele cu caracter personal prelucrate.  Nivelul de expertiză Nivelul de expertiză necesar nu este strict definit, dar trebuie să fie proporțional cu sensibilitatea, complexitatea și volumul de date prelucrate...

Read More

DPO sau Responsabilul cu protecția datelor

Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) ce urmează să devină aplicabil la data de 25 mai 2018 oferă un cadru legal modernizat, de conformitate bazat de responsabilitate pentru protecția datelor în Europa. Responsabilul cu protecția datelor (DPO) va reprezenta centrul acestui nou cadru juridic pentru multe organizații, facilitând respectarea prevederilor RGPD. Potrivit RGPD, este obligatoriu ca anumiți operatori și persoane împuternicite de operatori să desemneze un DPO. Aceasta va fi situația pentru toate autoritățile și organismele publice (indiferent de tipul datelor prelucrate) și pentru celelalte organizații care – ca și activitate principală –monitorizează în mod sistematic și pe scară...

Read More

Despre Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA)

POCA promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică din România are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată și performantă, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților  instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este...

Read More

SmartCity Expo World Congress 2018

Congresul mondial Smart City Expo ediția 2018, organizat de Fira de Barcelona, este un summit de vârf organizat ca oamenii să întâlnească laboratoarele cele mai inspirate și avansate pentru a explora viitorul orașelor noastre. De la prima ediție din 2011, summit-ul a reușit să devină un punct de referință global pentru administrațiile publice, companiile, antreprenorii sociali, inițiativele, centrele de cercetare și inițiativele cetățenilor care vin împreună pentru a arăta, învăța și împărtăși dezvoltarea orașelor noastre. Congresul Mondial Smart City Expo din Barcelona reprezintă o întrunire globală de prezentare și actualizare cu cele mai inovative dezvoltări care transformă orașele în...

Read More

Informare privind Programele de finanțare pentru administrația publică locală

În perioada 18.02.-18.08.2018, unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban pot depune cereri de accesare de fonduri pentru proiecte de iluminat public prin Programul Operational Regional. Cererile de finanțare se fac cu ajutorul aplicaţiei electronice MySMIS, disponibilă la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis. Data deschidere apel de proiecte: 19.01.2018. Alocarea financiară totală a programului este de aproximativ 96.000.000 euro. Valoarea eligibilă a unei cereri de finanţare se încadrează între 100.000 si 5.000.000 euro. Săptămâna trecută, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management a P.O.R. a aprobat versiunea finală a Ghidului specific aferent apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și...

Read More